Loddenhøj Jollehavn

Stiftet 29.02.2012

Starten

På initiativ af Peter Skaarup, Lønholt 111, Loddenhøj er der den 04.08.2011 nedsat en arbejdsgruppe vedr. forundersøgelser af muligheder for etablering af en jollehavn ved Loddenhøj Strand.

Dengang var der på privat initiativ bygget en bro for joller samt etableret et brugbart slæbested!

Ved ugunstige vind-og vejrforhold er bro og joller meget udsatte, og efterfølgende reparationer af skader er almindeligt. Ligeledes er opbevaring af både på land ikke optimalt!

ARbejdsgruppen

Der blev nedsat en arbejdsgruppe af lokale folk Peter Skaarup, Kjeld Andreasen, Loddenhøj Camping og Jan Wojtczak.

Arbejdsgruppens mål var:

At forbedre de lokale forhold for jolleejere og andre med adgang til sejlads fra stranden
At gøre stranden mere attraktiv for beboere og gæster - herunder at holde orden på plads og strand
At udvide strandarealet ifm. havnen
At forbedre forholdene i en redningssituation.

Mange år senere resulterede deres indledende arbejde i vores flotte jollehavn.